Køge Amatør Symfoniorkester
testtestesttestest FORSIDE testte OM ORKESTRET tes ORGANISATION testte MEDLEMMER testt KONCERTER test FOTO testt KONTAKT
Køge Amatør Symfoniorkester
ORGANISATION

Bestyrelse:
Merete Bingen-Jakobsen (formand)
Sven Ersø (kasserer)
Svend Rømer
Niels Roulund
Lis Johansen

Programudvalg:

Sven Ersø
Svend Rømer
Lis Johansen
Ulla Kellermann
Tina Lohmann

Revisor:
Torben Synnest (revisor)
Peter Brandt (revisorsuppleant)